Vi arbetar som coachande konsulter –
snåla med kostnader men generösa med kunskap.


Chipcutting eller på svenska, spånskärande bearbetning. Vi har erfarenhet av 25 års företagande inom legobranschen med bearbetning i CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner. Du får ta del av vår kunskap och erfarenhet när vi kommer till dig som konsult eller coach. Du får även hjälp med produktion av allt från enstaka maskindetaljer, fixturer, verktyg, prototyper upp till större serier.

Coach. Det coachande ledarskapet är ledstjärnan för Hjesons verk- samhet. Som ICF diplomerad coach stärker vi dina medarbetare så de hittar effektiva och smarta lösningar. Stimulans i din arbetsgrupp leder till självständiga beslut och ökad självkänsla. Att se dina medarbetare växa och ta ansvar är en fröjd för ögat.

Consulting. Som konsult inom skärande bearbetning förstärker vi dina resurser. Lång erfarenhet från industri med skärande bearbetning har gett oss en stor kunskapsbank som du får ta del av. Som konsult hos er hittar vi effektiva lösningar som spar både tid och pengar. Du har behovet vi ser lösningen.


Olle Hjelm instruerar och coachar Skjutmått på ett papper Olle Hjelm borrar