”Vi vill fylla glappet mellan unga, nyutexaminerade
och de som har lång erfarenhet”

bild bild bild

Kunskapsförmedling & problemlösning

Coaching och vägledning, det är vad vi erbjuder dig. Att vara en klok rådgivare är att vara en god lyssnare. Stimulans i din arbetsgrupp leder till självständiga beslut och egna lösningar. Uttrycket ”bollplank” har sällan passat bättre. Det är vårt coachande förhållningssätt som stärker dina resurser i produktionsgruppen utan att ”skriva folk på näsan.”

Projektstyrning & tillverkning

Du får hjälp med projektledning. Projekten budgeteras, tidsplaneras och verkställs. Tillverkningen sker tillsammans med våra underleverantörer och kan omfatta enstaka maskindetaljer, fixturer, verktyg, prototyper upp till större serier.

Vägledning, samtal, samråd, bollplank

Lösningar för produktion och konstruktion

Stimulera till att produktionsgruppen skapar egna lösningar, tar egna initiativ

Vi förstärker dina resurser

Produktionsledning och tillverkning